KARTTAMERKIT

Kartta koostuu eri värisistä maaston kohteita kuvaavista merkeistä. Kartan värit ja merkit ovat hyvin loogisia varsinaiseen maastoon verrattuna, ylhäältä katsottuna. Kartat piirretään suunnistuskarttojen piirtämiseen tarkoitetulla OCAD-ohjelmalla maaston ja ilmakuvien perusteella kansainvälisesti sovituin symbolein. Rastinmääritteinä käytettäviä symboleita voit harjoitella interaktiivisesti täällä. Rastinmääritteet pdf-tiedostona löydät Suunnistusliiton sivuilta www.ssl.fi >> MATERIAALISALKKU >> Suunnistusliiton rastinmääritteet 2004 (pdf-tiedosto) tai suoraan tästä.

Kartan värit ja selitteet:

Valkoinen kuvaa tavallista hyvä kulkuista metsää Ruskea kuvaa maanpinnan muotoja (kumpareet ja kuopat)

Sininen kuvaa vettä ja kosteutta (suot ja ojat)

Keltainen kuvaa avoimia alueita (pellot ja aukot)

Musta kuvaa rakennuksia, teitä, polkuja, kiviä ja jyrkänteitä

Vihreä kuvaa kulkukelpoisuutta hidastavaa tiheää kasvillisuutta tai huonopohjaista maastoa

Harmaa kuvaa avokallioita Suunnistuskarttojen mittakaava kertoo, kuinka paljon niitä on jouduttu pienentämään todellisuudesta.

Yleisimmin käytetty suunnistuskartan mittakaava on 1:10000.1:10000 -mittakaavan kartalla 1 cm vastaa 100 metriä maastossa. Vastaavasti 1:5000 -mittakaavan kartalla 1 cm vastaa puolestaan 50 metriä luonnossa.